Forme de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

 • Cabinet medical individual - Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
 • Cabinete medicale grupate - Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii
 • Cabinete medicale asociate - Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale
 • Societate civilă medicală - Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 • administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 • sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:

Pentru SRL:

 • CERTIFICAT DE INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI (CUI)
 • CERTIFICAT CONSTATATOR (RC) PENTRU PUNCT DE LUCRU
 • ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII (OBIECT DE ACTIVITATE ASISTENTA MEDICALA)
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
 • DOVADA DETINERII SPATIU (CONTRACT INCHIRIERE/CONCESIUNE/COMODAT) + SCHITA
  Acordul vecinilor direct afectati si a asociatiei de locatari, daca e bloc
 • LISTA CU DOTAREA MINIMA NECESARA (LISTA APARATE CU NUMAR SI SERIE APARAT) CONFORM OMS 153/2003 PRIVIND DOTAREA MINIMA NECESARA PENTRU FIECARE SPECIALITATE (PENTRU MEDICINA DE LABORATOR, O.M. 1301/2007)
 • CERTIFICAT DE MEMBRU CU VIZA LA ZI
 • MEDICUL CARE LUCREAZA ESTE IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
 • DECLARATIA ORGANULUI DE CONDUCERE PRIN CARE SE OBLIGA SA ASIGURE INDEPENDENTA PROFESIONALA A MEDICULUI ANGAJAT
 • CONTRACT DE VANZARE/CUMPARARE (daca este cazul)
 • ORAR
 • TAXA CABINET + TAXA SPECIALITATE
 • CERTIFICAT DE AVIZARE VECHI (in caz de modificare)

Pentru C.M.I.:

 • DOVADA DETINERII SPATIULUI (CONTRACT INCHIRIERE/CONCESIUNE/COMODAT) + SCHITA
  Acordul vecinilor direct afectati si a asociatiei de locatari, daca e bloc
 • LISTA CU DOTAREA MINIMA NECESARA (LISTA APARATE CU NUMAR SI SERIE APARAT) CONFORM OMS 153/2003 PRIVIND DOTAREA MINIMA NECESARA PENTRU FIECARE SPECIALISTATE (PENTRU MEDICINA DE LABORATOR, O.M. 1301/2007)
 • CERTIFICAT DE MEMBRU CU VIZA LA ZI
 • ORAR
 • TAXA CABINET
 • CERTIFICAT DE AVIZARE VECHI (in caz de modificare)