Program de creditare

Medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală cotinuă pentru cumularea numărului de credite stabilit

Criterii de creditare

Criteriile de creditare sunt reglementate prin Decizia nr.1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România

Calcularea punctajului

Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru

Decizia nr. 55 din 30.04.2020

Decizia nr. 55 din 30.04.2020

Decizia nr. 7 din 25.06.2021 privind acordarea unor credite EMC

Decizia nr. 7 din 25.06.2021